Lukas

  • Lukas posted an update 2 months ago

    Ubezpieczenia podróżne


    Na razie czekam, aż otrzymam od AXA szczegółowe warunki mojego ubezpieczenia (dokumentu nie mogę znaleźć nigdzie online, nie otrzymałam go również przy wykupywaniu polisy), żeby móc się na coś powołać, idąc do Rzecznika Ubezpieczonych i mam nadzieję, że na polubownym załatwieniu tam s…[Read more]